Grafické štúdio

Firemná identita

  • logá,
  • slogany,
  • dizajn manuály

Tlačoviny

knihy, časopisy, katalógy, prospekty, výročné správy, kalendáre, pozvánky, inzercia, billboardy, plagáty, fotografia, atď.

Obalový dizajn

obaly pre potraviny, nápoje, kozmetiku, strojárske výrobky, atď.

Webdizajn

kompletná realizácia webových prezentácií

Signmaking

vyrezávanie a aplikácia samolepiacich fólií do interiérov, exteriérov, polep automobilov, atď.

Produkcia

ofsetová, digitálna tlač, potlač rôznych materiálov.