Media buying

Nákup médií a optimalizácia

Návrh mediálnej stratégie zahřňa nákup médií, optimalizáciu, sledovanie výstupov, kontrolu plnenia požiadaviek, reporting (ciele a skutočnosť, závery, aplikácia pre budúcnosť).

  • plánovanie, nákup a služby pre tlačové tituly
  • plánovanie, nákup a služby pre elektronické médiá
  • RTB – Real-time bidding – reklamné kampane v reálnom čase
  • Administrácia / support: kompletná starostlivoť o klienta, monitorovanie priebehu kampane a vyhodnotenie kampane.