Eventy

Firemné podujatia

Organizovanie firemných dní, spoločenských podujatí, konferencií, uvádzanie produktu na trh...
Zabezpečenie konferenčnej techniky, LED obrazoviek, ozvučenia, technická podpora
Zabezpečenie video a fotografických služieb
Zabezpečenie hostesiek
Podpora predaja

Exteriérová / Interiérová reklama

komplexné zabezpečenie exteriérovej a interiérovej reklamy (svetelné nápisy, reklamné tabule,
kazetové nápisy...)
reklamné pútače v SR (billboardy, bigboardy, megaboardy, backlighty, bannery, citylighty...)
architektonické a výtvarné riešenie reklamného pútača
zabezpečenie výroby
prenájom nehnuteľností, schvaľovacie a povoľovacie konanie – stavebné povolenie
inžinierske činnosti
montážne a inštalačné práce, údržba a servis
široká ponuka reklamných plôch
reklamné predmety

Elektroluminescentná reklama

umožňuje animovať vizuál a tak komunikovať Vaše posolstvo veľmi kreatívnym a originálnym spôsobom. Široké možnosti využitia – indoor (napr. predajné miesta) i outdoor (citylighty, billboardy...)

Media plannig

analýza súčasného stavu mediálneho trhu
analýza cieľových skupín spotrebiteľov
analýza predpokladaných trendov na mediálnom trhu

Media buying

mediálny nákup optimálneho mixu pre Vašu komunikáciu
finančný styk s médiami

Media monitoring

analýza realizovaných kampaní
analýza reklamných výdavkov a monitoring