EVENTY

Vytvoríme zaujímavý, kreatívny a prepracovaný koncept podujatia a zrealizujeme ho s dohľadom na rozpočtu s presným timingom. Vyrobíme kulisy, zabezpečíme najmodernejšiu techniku, ketering, foto- a filmovú dokumentáciu a zabavíme hostí.